Home

Deze website is gekoppeld aan de website van Stichting Artiesten Belangen Centrum.

Stichting Artiesten Belangen Centrum van start!

De Stichting Artiesten Belangen Centrum
heeft als doel: verder professionaliseren van de entertainmentbranche zodat
artiesten, muzikanten & performers het beste in zichzelf kunnen ontwikkelen. 

Belangenbehartiging is de kernactiviteit van de stichting Artiesten Belangen Centrum (ABC). ABC is op 1 januari 2017 opgericht vanuit de vereniging Artiesten Belangen Centrum (mei 2000 t/m dec.2016). Doelstelling, werkwijze, naam en logo (huisstijl) zijn hetzelfde gebleven.

De Stichting Artiesten Belangen Centrum zal zich voornamelijk bezighouden met beleidszaken op regionaal en nationaal niveau. Ook de bestaande dossiers, waaronder onderwijs, auteursrechten en zelfstandig ondernemerschap blijven speerpunten waaraan gewerkt wordt.

DOEL
De stichting zet zich in voor o.a.
* Betere wet- en regelgeving voor Artiesten.
* Wegnemen van belemmeringen
* Transparant maken van de entertainmentbranche

*** NIEUW ***
Er zijn 2 nieuwe onderdelen van dienstverlening toegevoegd.

1) SERVICE DESK

Verzekeringen: Het unieke verzekeringspakket met een aansprakelijkheids-, boekings- en cascoverzekering speciaal voor artiesten/muzikanten is nu voor iedereen beschikbaar.
Auteursrecht: alle artiesten/muzikanten kunnen een juridisch correcte bewijsregistratie van hun werk en ideeën/concepten in het kader van auteursrecht deponeren. Deze dienst is notarieel ondersteunt.
Ook voor foto/film/video/geluidsmateriaal en minder gangbare concepten op het gebied van kunst, cultuur, muziek & entertainment.
Kennisbank: een 1 op 1 samenwerking met PerformersPlatform.nl welke belangrijke informatie biedt om als artiest aan het werk te gaan en te blijven, ongeacht de discipline waar je in werkt. Het gebruik van deze kennisbank met branchegerichte oplossingen, juridisch en fiscale info bespaart je veel tijd.
Marketing: er is een unieke koppeling met diverse doelgroepgerichte ‘siteclusters’ waarmee je jouw marketing kan verbeteren.

2) MELDPUNT

Knelpunten: Hier kunt u aangeven waar regels, reglementen, procedures en wetgeving niet kloppen en/of met elkaar in conflict zijn. Ook ideeën en voorstellen om te komen tot administratieve verlichting, belastingvereenvoudiging, ondernemersvoorzieningen horen wij graag.
Positieve ervaringen:
Hier kunt u ervaringen plaatsen over personen, bedrijven, instellingen, locaties, organisaties, leveranciers en iedereen die een positieve bijdrage heeft geleverd om te komen tot een optimale samenwerking en presentatie. Een ervaring waar we allemaal blij van worden en wat bijdraagt en uitdaagt om een goede prestatie te leveren. Er worden te weinig complimenten uitgedeeld. Hier is de plek waar dat kan!
Negatieve ervaringen: Het is wettelijk toegestaan in de strijd tegen wangedrag en fraude om elkaar over deze zaken te informeren. Ondernemers, bedrijven en bedrijfstakken kunnen daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij als stichting nemen het voortouw om door middel van dit meldpunt elkaar te informeren en te waarschuwen over onbetamelijke praktijken met als doel de “artiestenbusiness” inzichtelijker en transparanter te maken.

Ondersteun dit initiatief! Kijk op Artiestenbelangen.nl en wordt donateur!